3D modelování nelineárních geomechanických procesů

Matematické modelování závislosti napětím a deformací s nelineárním konstitutivním vztahem

Pro výše uvedenou problematiku disponuje firma Geostar modulem GTS NX programového systému MIDAS. Tento program umožňuje modelovat závislost mezi napětím a deformací s nelineárním konstitutivním vztahem, ve sdružení  s řešením proudění vody zeminami (tzv. Coupled Analysis), což umožňuje nejenom určit celkovou velikost deformací geologického prostředí pod zatížením, ale i jejich časový průběh. V tomto roce byl tento náročný přístup uplatněn např. v zakázce, která se na základě dosavadních měření zabývala prognózou dlouhodobého sedání některých mostních opěr na dálnici R47.

Na následujícím obrázku vidíme výřez z modelu mostní opěry a jejího okolí:

Problém byl řešen v první fázi metodou zpětné analýzy, kdy byl hledán stav s nejlepším vystižením in situ naměřených hodnot sedání a takto získaná křivka byla následně pomocí konsolidační analýzy extrapolována pro prognózu sedání během následujících let (viz graf níže).

Jedná se jen o malou ukázku možností 3D matematického modelování geomechanických procesů, které je evidentním světovým trendem pro řešení náročných geotechnických problémů. Nebojíme se říci, že firma Geostar spol. s r.o. tento trend zachytila již před lety a v současné době patří jen k několika málo firmám v republice, které tuto metodu dovedly až ke komerčnímu využití.

Ing. Karel Zdražil, CSc. a Ing. Vojtěch Krejza

Kontakt

Neváhejte, jsme vám vždy k dispozici

Zaujali jsme vás? Zavolejte nám nebo napište email. V pracovní dny jsme online a rádi se s vámi spojíme.

3D modelování nelineárních geomechanických procesů
GEOSTAR

Matematické modelování závislosti napětím a deformací s nelineárním konstitutivním vztahem